سخنرانی های دکتر حسین الهی قمشه ای

سخنرانی های دکتر قمشه ای در این پوشه بصورت صوتی و ویدئویی قاب دانلود هستند برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید http://www.drelahi.net